Asmek Personel Alımı 2015

Asmek personel alımı yapacak!

Asmek iş başvurusu yaparak sizde Asmek’ın gücünden güç alabilirsiniz. Asmek personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Asmek eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Asmek insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Kuruluş amacı

 1. Antalya’lıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek,
 2. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
 3. Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek,
  Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur

Hedef kitlesi

 • Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış olanlar
 • Bir meslek eğitimi alma imkanı bulamamış yada herhangi bir nedenle eğitimini yarıda bırakmış olanlar
 • Yeni bir meslek, hobi yada sanat edinmek isteyenler
 • Sosyal çevre edinmek yada çevresini genişletmek isteyenler
 • Kendini geliştirerek mesleğinde ilerlemek isteyenler
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan özürlüler
 • Kendini yenileme ve rehabiliteye ihtiyaç duyanlar
  Topluma yeniden kazandırılması gereken sokak çocukları, çocuk ıslahevlerinde kalanlar, ruh ve sinir hastaları, cezaevlerindeki mahkumlar ve huzurevlerinde kalan yaşlılar

Yasal Dayanaklar

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 • 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 1580 sayılı Belediyeler Kanunu
 • 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu
 • Milli Eğitim Bakanlığı 10 Ocak 2001 tarih ve 011163 sayılı Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi
 • 21.05.2010 tarih ve 27587 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumlar Yönetmeliği

Müfredat

Yasal dayanaklar çerçevesinde, ASMEK te Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yönetmelik ve esaslarına göre eğitim verilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı)’nin 2006 yılında imzaladıkları protokol kapsamında kurslar açılmıştır. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikle belirlenmektedir

Eğitim Türü

ASMEK, yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonudur. Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her Antalya’lı ASMEK kursiyeri olabilir. Buna göre ASMEK’te kursiyer alt yaş sınırı 15’dir. Üst yaş sınırı yoktur.

Kayıtlar ders dönemi

Kayıtlar her yıl Eylül ayında başlamakla birlikte dönem içi diğer kayıtlar; 1.KAYIT: 21-27 Kasım, 2.KAYIT: 19-25 Aralık, 3.KAYIT: 16-22 Ocak ve 4.KAYIT: 06-10 Şubat aylarında arasında yapılmaktadır. Derslerin eğitim süreleri branşlara göre değişmektedir. Eğitim dönemi Haziran ayında sona ermektedir.

Sertifika

Kurs Bitiminde modüler programdaki kursların bütün modülleri tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilmektedir.Modül tamamlayan kursiyerlere de tamamladığı modülün transkript verilmektedir.

Kurs Ücreti

ASMEK’in Antalya’lılara sunduğu bütün hizmetler (Tüm branşlar, özel eğitimler, halk seminerleri, sergiler, sağlık taramaları vb.) ücretsizdir.

Kurs Binaları

ASMEK kurs merkezleri Tahsis ve Kiralama olmak üzere iki yöntemle belirlenmektedir. Tahsis yönteminde, ilçe belediyeler ile kamu ve özel kurumlarca ASMEK’e bina tahsis edilmekte; kiralama yönteminde ise, kursun açılacağı bölgede, uygun bina tespit edilerek sahibinden rayiç bedel üzerinden kiralanmaktadır. Kurs binalarının tüm giderleri (donanım, elektrik, su, temizlik, ısınma vb.) ASMEK tarafından karşılanmaktadır.

 

İletişim ve bilgi: 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top