Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ´NDEN

5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam olmak üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara belirtilen sayıda personel alınacaktır.

 

Unvanı— Derecesi —Adeti —Cinsiyeti— Eğitim

İnşaat Mühendisi— 8— 2 E/K Lisans

Mimar 8 2 E/K Lisans

Şehir Planlamacısı 8 1 E/K Lisans

Harita Mühendisi 8 1 E/K Lisans

ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum olmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan daha fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4- 5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Askerlik hizmetini yapmış olmak,

6- Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,

7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

8- Müracaat edilecek unvana ait Üniversitelerin ilgili bölümünün lisans mezunu olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Vatandaşlık no´su olan),

2- Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3- Son 3 ay içerisinde çekilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf,

SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi (Aslı),

2- Sağlık Raporu(Asıl),

3- Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği (Askerlik Şubesi veya noter tasdikli örneği),

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuruların başlama tarihi: 02.08.2011 Salı günü

Başvurular 08.08.2011 Pazartesi Günü Saat: 17.00´da sona erecektir.

Başvuru Yeri: Ardahan İl Özel İdaresi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaptanpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:24 ARDAHAN/MERKEZ

SINAV TARİHİ VE YERİ

10.08.2011 Çarşamba Günü Saat: 14.00´te başlayacaktır.

Sınav Yeri: Ardahan İl Özel İdaresi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaptanpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:24 ARDAHAN/MERKEZ

NOT: BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerini mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığınıda göz önüne alarak not verir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top