Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 11 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIKADRO SAYISIKPSS PUAN TORtlARANAN NİTELİKLER
Mimar1KPSSP3* Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin, Mimarlık Bölümünden mezun olmak.* Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

* Mimari proje hazırlama, ihale hazırlıklan ve proje kontrolü alanlarında en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

Mühendis1KPSSP3* Ziraat Fakültelerinin, Tanm Ekonomisi Bölümünden mezun olmak.* Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

* ÇSGB iş sağlığı ve güvenliği C sınıfı eğitim sertifikasına sahip olmak.

* Kalite Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.

* Çevre Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Mühendis1KPSSP3* Mühendislik Fakültelerinin, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.* Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

* AutoCAD veya Sta4CAD konulannda sertifikaya sahip olmak.

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Çözümleyici2KPSSP3* Lisans düzeyinde Üniversite mezunu olmak.* İstihdam edileceği BIM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

* En az 1 yıl BIM de programcı olarak çalışmış olmak. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

* En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. (Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

* Linux sunucu yönetimi, DNS ( bind ), E-Posta ( postfix ), DHCP ve Free Radius konularında deneyimli olmak.

* Açık kaynak kodlu sunucu servisleri ve uygulamaları ( Apache , Squıd , MySql , Mailman vb.) ile Kabuk Programlama ( shell scripting ) konusunda bilgi sahibi olmak.

Hemşire5KPSSP3*Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
Biyolog1KPSSP3* Lisans düzeyinde Biyoloji veya Moleküler Biyoloji/Genetik Bölümünden mezun olmak.* Kanserde anjiyogenez ve gen tedavileri ( Adenoviral ve bakuloviral vektörlerle) konusunda çalışmış olduğunu belgelemek. (Hizmet özel sektördegeçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

* Biyoteknoloji alanında en az yüksek lisans (Master) düzeyinde eğitim derecesine sahip olmak.

TOPLAM11

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

1 Reply to “Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı”

  1. cevdet yılmaz dedi ki:

    Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top