Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz hastanesinin personelihtiyacınınkarşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a , 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek madde konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre aşağıda belirtilen ünvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI SAYI

Avukat 1

Çevre Mühendisi 1

Bilgisayar Mühendisi 1

Bilgisayar Teknikeri 1

Büro Elemanı 1

Hemşire 35

ÜNVANIEĞİTİMADETARANILAN ÖZ NİTELİKLER
HEMŞİRELİSANS2· 4 yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu,

· En az 1 yıl Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak. (Belgelemek kaydıyla)

HEMŞİRELİSANS3· 4 yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu,

· En az 3 ay Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım veya Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.(Belgelemek kaydıyla)

HEMŞİRELİSANS1· 4 yıllık Hemşirelik bölümü mezunu,

· En az 1 yılYenidoğanYoğun Bakım Ünitesinde çalışmış,

· NRP ( Neonatal Resüsitasyon Programı) Sertifikasına sahip olmak. ( Belgelemek kaydıyla )

HEMŞİRELİSANS10· 4 yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu,

· En az 2 yıl serviste (yataklı birim) çalışmış olmak. (Belgelemek kaydıyla)

HEMŞİRELİSANS7· 4 yıllık Hemşirelik veya Ebelik Bölümü mezunu,

· En az 1 yıl serviste (yataklı birim) çalışmış olmak. (Belgelemek kaydıyla)

HEMŞİRELİSANS10· 4 yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak.
HEMŞİRELİSE2· Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu,

· En az 1 yıl serviste (yataklı birim) çalışmış olmak. (Belgelemek kaydıyla)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİLİSANS1· Üniversitelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

· En az 1 yıl özel ya da vakıf hastanesinde “Bilgi İşlem Sorumlusu” olarak görev yapmış olduğunu belgelemek.

· Oracle veri tabanı üzerinde Oracle Forms, Reports , Java dillerini kullanarak uygulama geliştirmiş olduğunu belgelemek.

· İleri düzeyde PL& SQL bilgisine ve veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip olmak. · Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak.

· En az 5 yıl (HBYS) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanında aralarında 5 (Beş) Üniversite Hastanesinin de bulunduğu en az 10 hastane ile anlaşmalı bir yazılım firmasında “Yazılım Uzmanı” olarak görev yapmış olduğunu belgelemek. · Uygulama geliştirme ortamlarını (ECLIPSE, MYECLIPSE, NETBEANS) kullanmış olmak.

· Web Servisi uygulaması geliştirmiş olmak, web servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

· Erkek adayların askerliğini tamamlamış olmaları.

AVUKATLİSANS1· Hukuk Fakültesi mezunu olmak · En az 5 yıl serbest avukat olarak çalışmış olmak ve 5 yıl sigorta primi yatırılmış olmak

· Yüksek Öğretim Kurumlarında disiplin ve ceza soruşturması, idari ve adli dava ve icra takipleri konusunda kısmi ya da tam zamanlı avukat olarak çalışmış olmak ve belgelemek

· Kamu İhale mevzuatı alanında EKAP (Elektronik Kamu Alımları) sertifikası sahibi olmak

· Hukuk Alanında Eğiticilerin eğitimi sertifikasına sahip olmak

· Kamu Maliyesi alanında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak

· 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmak

· Erkek adayların askerliğini tamamlamış olmaları

ÇEVRE MÜHENDİSİLİSANS1· KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

· En az 5 yıllık oda kaydı bulunmak · Arıtma tesislerinde en az 5 yıl yapım, kontrol ve işletme tecrübesi olmak

· Çevre görevlisi belgesine sahip olmak

· ISO 14001 çevre yönetimi iç denetçi eğitimi almış olmak

· Su Analiz yöntemleri , Analiz cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda Laboratuvar deneyimi olmak

· Erkek adayların askerliğini tamamlamış olmaları

BİLGİSAYAR TEKNİKERİÖN LİSANS1· Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans bölümünden mezun olmak ve belgelemek

· 2010 KPSS P93 sınavından en az 80 puan almış olmak ve belgelemek

· En az 2 yıl üniversite uygulama ve araştırma hastanesi Bilgi İşlem yazılım biriminde Oracle Forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve belgelemek (tercihen Avicenna HBYS)

· SQL kodlama dilini bilmek, bildiğini belgelemek ve PL/ SQL’i aktif kullanmak.

· NOD 32 Antivirüs Teknik Destek Uzmanı Sertifikası sahibi olmak ve belgelemek.

· Network ve Network Sistemleri Eğitimi Sertifikası sahibi olmak. ve belgelemek.

· Sunucu ve Sunucu Sistemleri Eğitimi Sertifikası sahibi olmak ve belgelemek.

· Netsafe Security Gateway Temel Eğitimi Katılım Sertifikası sahibi olmak ve belgelemek.

· C Programlama, Visual Basic programlama dillerinin eğitimini almış olmak ve bunu belgelemek.

· Bilgisayar donanım işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve belgelemek.

BÜRO ELEMANILİSE1· En az lise mezunu olmak

· KPSS 2010 sınavına girmiş olmak ve KPSS P94 puan türünden en az 80 puan almış olmak

· Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde 10 yıllık ameliyathane sekreterliği ve Anabilim Dalı sekreterliği yapmış olmak ve bunu belgelemek.

· En az 10 yıl üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde oracle forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS) · M.E.B . onaylı Tıp Sekreterliği sertifikasına sahip olmak

· M.E.B.’ dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4- Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Başvuru Bürosundan alınacak)

2) Öğrenim Belgesi

3) Özgeçmiş

4) 1 Adet resim

5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6) KPSS Sınav Sonuç belgesi

7) Erkeklerde Askerlik durumunu gösteren belgesi

8) Öğrenimle ilgili koşullarda istenilen belgeler

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günü mesai bitimine kadar başvuru için istenen belgeler ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

• Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

•Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS gruplarına göre puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar 3 (üç) iş günü içerisinde www.adu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Kazanan adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren atama için istenen belgeler ile birlikte en geç 7 iş günü içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ATAMA EVRAKI İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe

2) 8 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Adliyeden Sicil Temiz Kâğıdı

5) Diploma(Aslı veya noterden tasdikli)

6) KPSS Sonuç Belgesi (Aslı)

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

8) Askerlik Belgesi ( Aslı ya da Noterden Tasdikli)

9) Sigorta Sicil Kartı Fotokopisi (varsa)

• Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top