Abant İzzet Baysal Ünv. Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek-2. maddesine göre aşağıda belirtilen Unvanda 1 (bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

ECZACI 1 Eczacılık lisans programından mezun olmak

. I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- SosyalGüvenlikKurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

4- KPSS puan şartı aranmamaktadır.

II. BAŞVURU : Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3-1 adet fotoğraf ile Abant izzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak; Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil ve Yedek olarak sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan adaylar; başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, Sözleşmeli Personel Alım Komisyonu tarafından belirlenecektir. ilan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak belirlenen aday, atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen Yedek olarak belirlenen adaylardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler..

 

 

____________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top