Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı


 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve UygulamaMerkezine657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 2 (iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik bölümlerinin birinden mezun olmak; Üniversite Hastanelerinin veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde ve Ürojinekolojı Polikliniği’nde belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl çalışmış olmak.

DİYETİSYEN 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programı mezunu olmak.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için (Hemşirelik pozisyonunda) KPSSP94 ve lisans mezunları için (Diyetisyen pozisyonunda) KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

II.BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

4- 1 adet fotoğraf

5 – Hemşire pozisyonuna başvuracak adaylar için; Üniversite Hastanelerinin veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde ve Ürojinekoloji Polikliniğinde çalışmış olduğunu gösterir belge ile Abant izzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir, ilan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top